default_ceiti

Repartizarea locurilor în căminele instituției pentru anul de studii 2019-2020

Elevii Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii  Informaționale pot solicita spațiu locativ pentru anul următor de studiu. Cererea se depune la secretariatul instituției în perioada 16 mai -7 iunie 2019. Elevii promovați în anul IV și elevii care n-au locuit în cămin vor anexa la cerere următoarele acte: copia buletinului de identitate cu viza […]