Trial day to BAC centre

În ziua de 1 iunie ora 13.00, va fi organizată Ziua ușilor deschise(zi de probă) în centrul de bacalaureat L.T. ”Gh.Asachi”. Președintele sau secretarul centrului de bacalaureat va informa încă o dată elevii despre modul de desfășurare a examenului, obiectele ce pot fi aduse în sălile de examen etc.

Bacrepetat

BAC centre for additional session in 2016!

Centrul de bacalaureat pentru elevii din Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționalela sesiunea suplimentară 2016 este Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar”, str. Decebal, nr.74, tel. 022550215, 022557008. Lista centrelor de BAC … Probele de examen se vor începe în fiecare zi de examen la ora 10:00. Sesiunea suplimentară de bacalaureat […]