Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Continuous Formation

CEITI anunţă înscrierea la cursuri de formare profesională continuă.

Cursurile sînt destinate cadrelor didactice de la obiectele de specialitate şi de cultură generală din învăţămîntul profesional tehnic secundar şi postsecundar în domeniul informaticii şi tehnologiilor informaţionale şi se vor desfăşura conform următoarelor module: Module

La finalizarea cursurilor participanţilor le vor fi atribuite certificate de partcipare cu acordarea a 10 credite recunoscute în procesul de atestare.

Cursurile se organizează contra plată. Costul unui modul este de 550 lei.

Contacts

Cursurile vor fi programate în termeni negociabili în incinta Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale.

negara

Nina Negară

ȘEF DE SECȚIE
022-52-30-01
079-29-81-49
secretariat@ceiti.md
negara.nina8@gmail.com
Planul de studii pentru organizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru anul 2017
Orarul cursurilor la modulul: „Utilizarea TIC şi a softurilor educaţionale în procesul de instruire”