Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Practical Training

INTERNSHIP - FIRST STEP IN CAREER
Ciobanu_Andrei

Andrei Ciobanu

DEPUTY DIRECTOR IN FIELD OF PRACTICAL TRAINING

  ciobanu@ceiti.md        022 532-531

Office nr.10  |  Work program: 8.00 – 17.00

Practical training of students is a part of the educational process and aims to deepen theoretical knowledge and practical skills at practical lessons, seminars, laboratory works, practical internships.

“The internships are mandatory and are designed to combine educational and professional sphere.”

The only viable system of education is the dual, in which theory is harmonizing well and practice.Theory and practice are interrelated, you can practice if you learned and practiced you have a chance to learn.

Plan of internships

Internship Semester Nr. of weeksi Nr. of hours Period
Initiation practice II 3 90 May - June
Instruction practice IV 3 90 May - June
Technological practice VI 3 90 May - June
Production Practice VIII 8 330 April - June

Practice stages

According to the Regulation on the practical training of students in specialized secondary education institutions approved by the Decision of the Ministry of Education and Youth nr.441 of 29.03.2006, study plans for students enrolled on the basis of secondary education, provide performing of four internships: 1st year - initiation practice,  2nd year – instruction practice, 3rd year – technological practice, 4th year – production Practice, and study plans for students enrolled in the basis of studies of general secondary and high school two internships: technological practice and production Practice.

PRACTICA DE INIȚIERE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de inițiere în specialiate. Practica instructivă se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 3 săptămîni.

Calculatoare

Programare

PRACTICA DE INSTRUIRE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii instructive. Practica instructivă se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 2 săptămîni.

Informatica

Contabilitate

Finanțe

Secretariat și birotică

Turism

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea  cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de  specialitate. Elevii de la  specialitatea Contabilitate îşi desfăşoară stagiul de  practică în cadrul firmei de exerciţiu, elevii de la  specialitatea Informatica, în cadrul laboratoarelor colegiului iar elevii de la  specialităţile Secretariat și Birotică, Finanțe şi Turism în diferite unităţi economice, organizaţii,  instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 2 săptămîni.

Informatică

Finanțe

Secretariat și Birotică

PRACTICA DE PRODUCȚIE

Practica de producție reprezintă etapa finală a procesului educaţional din colegiu. Scopul acestei practici este formarea şi obţinerea de către elevi a primei experienţe profesionale, testarea deprinderilor şi aptitudinelor profesionale ale viitorului specialist pentru o activitate conştientă şi independentă în cîmpul muncii și în final, de a obţine un loc de muncă în domeniul ales. Practica de producţie se organizează în mod obligatoriu la întreprinderi, unităţi economice, în organizaţii, instituţii, asociaţii etc. Durata practicii de producție este de 6 săptămîni pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale și de 8 săptămîni pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale.

Secretariat și Birotică

Informatică

To coordonate the activity of students n the process of carrying out of internships, each class has a practice leader.

Students who have completed a program of internship supoort a colloquium where are appreciated with note by the lead of practice. To grading take account of the report of practice and reference at the base of practice (for those engaged in the practice outside college). Marks for practical training sessions are included in the results of that examination and taken into account in calculating the average student's academic success.

Students who haven't achieved internship programs are not promoted to the next academic year or at graduation exams.