Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Educational Management

Zavadschi Vitalie

Zavadschi Vitalie

Director adjunct în producere & instruire practică

 v.zavadschi@ceiti.md

Ciobanu Andrei

Ciobanu Andrei

Director

 ciobanu@ceiti.md

Obada

Liuba Obada

Director adjunct în instruire & educație

 obada@ceiti.md

Pasecinic Irina

Irina Pasecinic

Șef secția ”Informatică, Programare”

 pasecinic@ceiti.md

Railean Alexandru

Alexandru Răilean

Șef secția ”Calculatoare, Rețele”

 railean@ceiti.md

Negara Nina

Nina Negara

Șef secția ”Formare Continuă”

 negara@ceiti.md

Melnic Vasile

Vasile Melnic

Șef secția ”Servicii administrative”

 melnic@ceiti.md

Palancica Veaceslav

Veaceslav Palancica

Șef de secție

 palancica@ceiti.md

95 Dumneanu Ala

Ala Dumnenau

Șef secția ”Economie”

 dumneanu@ceiti.md

Suhan Claudia

Claudia Suhan

Metodist

 suhan@ceiti.md

Vrabie Vera

Vera Vrabie

Șef de secție ”Asigurarea calității”

 suhan@ceiti.md