Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Rezultatele concursului de admitere 2017

Conducerea instituției aduce la cunoştinţa părinţilor candidaţilor ce au fost admiși la studiile CEITI, faptul că trebuie să încheie contracte de studii cu instituţia de învăţământ.

Studii bugetare

La studiile bugetare se va încheia contractele în zilele de 29 şi 30 august, având cu sine copia buletinului de identitate al părintelui şi recipisa eliberata de comisia de admitere. Dacă nu se va încheia contractul de studii pînă pe data de 10 septembrie 2016 elevii vor fi transferaţi la studii cu plată.

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 8 – 11 august 2016 având copia buletinului de identitate a unui părinte, recipisa eliberata de comisia de admitere, suma de 2800 lei(2600 – sp.Calculatoare) pentru primele 4 luni a anului de studii. În caz că nu se va încheia contract pînă pe 11 august 2016, în locul dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

“Candidaţii care nu au reuşit la concurs e necesar să-şi retragă actele pînă la 12 august 2016”

Lista candidaților admiși la studii pentru anul de învăţămînt 2016-2017

Denumirea specialității Limba de instruire Buget Cu taxă
Administrarea aplicațiilor Web Româna
Calculatoare Româna
Contabilitate Româna
Programare și analiza produselor program Româna
Programare și analiza produselor program Rusă
Rețele de calculatoare Româna
Servicii administrative și de secretariat Româna
Operator suport tehnic al calculatorului Româna