Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Rezultatele concursului de admitere pentru anul 2022

Stimați candidați !

Pe data de 08.08.22, comisia de admitere a Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, verificând media de concurs al fiecărui candidat din lista de concurs generată de sistemul sime.md, a aprobat lista elevilor care vor fi înmatriculați la studii în instituția noastră în conformitate cu Regulamentul și planul de admitere 2022. După afișarea rezultatelor la ora 15:00, data de 08.08.20, vă rugăm să urmăriți pe site-ul nostru indicațiile comisiei de admitere.

Elevii care n-au reușit la concursul de admitere

Capacitățile instituționale (spațiul, numărul de profesori) nu ne permit să înmatriculăm mai mulți elevi decât prevede planul, de aceia vă rugăm dacă nu v-ați regăsit în lista elevilor înmatriculați la buget sau în lista elevilor înmatriculați la contract, în mod organizat să vă retrageți actele. Faptul că n-ați reușit la un concurs așa de mare nu trebuie să vă dezamăgească, dar din contra trebuie să vă călească și pe viitor să munciți mai mult, ca la alt concurs să reușiți. Aveți alte oportunități – multe centre de excelență, colegii, școli profesionale vă așteaptă să depuneți actele în turul II, în perioada 08.08-19.08.22, sau școala natală vă așteaptă ca să vă continuați studiile ! Sunteți tineri și prin muncă, instruire, păstrând pacea vă veți făuri un viitor frumos!

Comisia de admitere va restitui documentele conform următorului orar:

  • Pe data de 08.08.22, începând cu orele 15:00 – elevii din mun. Chișinău și suburbii;
  • Pe data de 09.08.22, începând cu orele 08:30 – elevii din alte localități;
  • Pe data de 10.08.22 – elevii care nu vor reuși să-și retragă actele pe 08.08.22 și 09.08.22.

Elevii care au reușit la concursul de admitere

Elevii care au depus documentele online sunt obligați până pe data de 10.08.22 să se prezinte la comisia de admitere și să depună în original documentele (în cazul nedepunerii documentelor, nu vor fi înmatriculați).

Unul din părinții abiturienților care au reușit la concursul de admitere cu plata contractului, se prezintă personal în instituție cu bonul de plată sau suma în mărime de 40% de la costul contractului și buletinul de identitate pentru a încheia contractul de studii, după orarul:

  • Pe data de 10.08.22 – încheierea contractelor la specialitățile: Programarea și analiza produselor program; Administrarea aplicațiilor WEB.
  • Pe data de 11.08.22 – încheierea contractelor la specialitățile Rețele de calculatoare, Administrarea bazelor de date, Jurisprudență.
  • Pe data de 12.08.22 – încheierea contractelor la specialitățile: Servicii administrative și de secretariat; Contabilitate.
  • Pe data de 13.08.22 (până la 13:00) – încheierea contractelor cu persoanele care din careva motive n-au reușit să se prezinte în orarul de bază.

Ca să nu stați în rând la casieria instituției, Vă rugăm să achitați prin sistemul Mpay, indicând codul personal al candidatului, numele de familie și prenumele.

La meseriile Operator suport tehnic al calculatoarelor, Operator suport tehnic al calculatoarelor – operator introducere, validare și prelucrare date, continuă depunerea actelor până pe 13.08.22, ora 13:00.

Atenție! 
La specialitățile Rețele de calculatoare, Rețele de calculatoare-dual, cu durata studiilor de 2 ani, continuă depunerea actelor și în turul 2.

Elevii anului I, care au solicitat cămin, vor fi cazați în căminele instituției în perioada 29.08.22 – 31.08.22, conform unui orar afișat pe site-ul instituției.

Vă dorim multă sănătate și succese !

 Președintele comisiei de admitere, V.Zavadschi

Nr. Specialitatea Limba de instruire Buget Cu taxă
1 Administrarea aplicațiilor Web Română
2 Programare și analiza produselor program Română
3 Programare și analiza produselor program Rusă
4 Administraea bazelor de date Română
5 Rețele de calculatoare(4 ani) Română
6 Rețele de calculatoare(2 ani), ȘP/Liceu Română
7 Contabilitate Română
8 Servicii administrative și de secretariat Română
9 Jurisprudență Română  
10 Admiși la anul 2 de studii
11 Admiși la anul 3 de studii
12 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor Română  
13 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date Română