Orar    |    eLibrary    |    Web lessons |    eLearning    |    SIMC   |   Deplasări

Rezultatele concursului de admitere pentru anul 2019

Studii bugetare

    La studii cu finanțare bugetară se va încheia contracte în zilele de 29 şi 30 august, având cu sine copia buletinului de identitate al părintelui şi recipisa eliberată de comisia de admitere.

    Dacă nu se va încheia contractul de studii până pe data de 10 septembrie 2019, elevii vor fi transferaţi la studii cu plată.

Studii cu achitarea taxei

    La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 07 – 09 august 2019 având copia buletinului de identitate a unui părinte, recipisa eliberata de comisia de admitere, suma de 2800 lei, pentru primele 4 luni a anului de studii.

    În caz că nu se va încheia contract până pe 10 august 2019, în locul Dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

Candidaţii care nu au reuşit la concurs e necesar să-şi retragă actele până la 10 august 2019

Nr. Specialitatea Limba de instruire Buget Cu taxă
1 Administrarea aplicațiilor Web Română
2 Programare și analiza produselor program Română
3 Programare și analiza produselor program Rusă
4 Administraea bazelor de date Română
5 Rețele de calculatoare Română
6 Contabilitate Română
7 Servicii administrative și de secretariat Română
8 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor Română
9 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator întroducere, validare și prelucrare date Română
10 La anul II de studii Au fost înmatriculați toți

Repartizarea locurilor în cămine