Orar    |    eLibrary    |    Lecții Web |    Cursuri Moodle    |    SIMC

Rezultatele concursului de admitere pentru anul 2018

Studii bugetare

    La studii cu finanțare bugetară se va încheia contracte în zilele de 29 şi 30 august, având cu sine copia buletinului de identitate al părintelui şi recipisa eliberată de comisia de admitere.

    Dacă nu se va încheia contractul de studii până pe data de 10 septembrie 2018, elevii vor fi transferaţi la studii cu plată.

Studii cu achitarea taxei

    La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 07 – 09 august 2018 având copia buletinului de identitate a unui părinte, recipisa eliberata de comisia de admitere, suma de 2800 lei, pentru primele 4 luni a anului de studii.

    În caz că nu se va încheia contract până pe 10 august 2018, în locul Dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

Candidaţii care nu au reuşit la concurs e necesar să-şi retragă actele până la 10 august 2018

Nr.SpecialitateaLimba de instruireBugetCu taxă
1 Administrarea aplicațiilor WebRomână
2Programare și analiza produselor programRomână
3Programare și analiza produselor programRusă
4Administraea bazelor de dateRomână
5Rețele de calculatoareRomână
6ContabilitateRomână
7Servicii administrative și de secretariatRomână
8Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelorRomână
9Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator întroducere, validare și prelucrare dateRomână