Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Rezultatele concursului de admitere pentru anul 2023

Conducerea instituției aduce la cunoştinţa părinţilor candidaţilor ce au fost admiși la studii, faptul că trebuie să încheie contracte de studii cu instituţia de învăţământ indiferent de forma de studii (de la bugetul de stat sau cu achitarea taxei de studii) conform graficului de mai jos.

Elevii care n-au reușit la concursul de admitere

Capacitățile instituționale (spațiul, numărul de profesori) nu ne permit să înmatriculăm mai mulți elevi decât prevede planul, de aceia vă rugăm dacă nu v-ați regăsit în lista elevilor înmatriculați la buget sau în lista elevilor înmatriculați la contract, în mod organizat să vă retrageți actele. Faptul că n-ați reușit la un concurs așa de mare nu trebuie să vă dezamăgească, dar din contra trebuie să vă călească și pe viitor să munciți mai mult, ca la alt concurs să reușiți. Aveți alte oportunități – multe centre de excelență, colegii, școli profesionale vă așteaptă să depuneți actele în turul II, în perioada 10.08.2023 - 20.08.2023, sau școala natală vă așteaptă ca să vă continuați studiile! Sunteți tineri și prin muncă, instruire, păstrând pacea vă veți făuri un viitor frumos!

Comisia de admitere va restitui documentele conform următorului orar:

  • Pe data de 07.08.2023, începând cu orele 15:00 – elevii din mun. Chișinău și suburbii;
  • Pe data de 08.08.2023, începând cu orele 08:30 – elevii din alte localități;
  • Pe data de 09.08.2023 – elevii care nu vor reuși să-și retragă actele pe 07.08.2023 și 08.08.2023.

Elevii care au reușit la concursul de admitere

Elevii care au depus documentele online sunt obligați până pe data de 09.08.2023 să se prezinte la comisia de admitere și să depună în original documentele (în cazul nedepunerii documentelor, nu vor fi înmatriculați).

Unul din părinții candidaților care au reușit la concursul de admitere cu plata contractului, se prezintă personal în instituție cu bonul de plată sau suma în mărime de 40% de la costul contractului și buletinul de identitate pentru a încheia contractul de studii, după orarul:

  • Pe data de 09.08.2023 – încheierea contractelor la specialitățile: Rețele de calculatoare,  Administrarea aplicațiilor WEB.
  • Pe data de 10.08.2023 – încheierea contractelor la specialitatea Programarea și analiza produselor program.
  • Pe data de 11.08.2023 – încheierea contractelor la specialitățile: Servicii administrative și de secretariat, Contabilitate.
  • Pe data de 12.08.2023 (până la 12:00) – încheierea contractelor cu persoanele care din careva motive n-au reușit să se prezinte în orarul de bază.

Ca să nu stați în rând la casieria instituției, Vă rugăm să achitați prin sistemul Mpay, indicând codul personal, numele de familie și prenumele candidatului.

Candidații admiși preliminar la meseria  conexă Operator suport tehnic al calculatoarelor – operator introducere, validare și prelucrare date, ce au depus documentele online sunt obligați până pe data de 16.08.2023 ora 12.00 să se prezinte la comisia de admitere și să depună în original documentele (în cazul nedepunerii documentelor, nu vor fi înmatriculați).

Candidații neadmiși, vor retrage actele până pe data de 16.08.2023 ora 16.30.

Atenție! 
Elevii anului I, care au solicitat cămin, vor fi cazați în căminele instituției în perioada 28.08.2023 – 30.08.2023, conform unui orar afișat pe site-ul instituției la rubrica avize (https://ceiti.md/category/avize/).

Vă dorim multă sănătate și succese !

Nr. Specialitatea Limba de instruire Descarcă
1 Administrarea aplicațiilor Web Română
2 Programare și analiza produselor program Română
3 Programare și analiza produselor program Rusă
4 Rețele de calculatoare(4 ani) Română
5 Rețele de calculatoare-DUAL Română
6 Contabilitate Română
7 Servicii administrative și de secretariat Română
8 Candidații admiși la anul 2 de studii
9 Candidații admiși la anul 3 de studii
10 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date Română