Orar    |    Biblioteca    |    Lecții Web |    Cursuri Moodle    |    SIMC

Rezultatele concursului de admitere pentru anul 2017

Studii bugetare

La studiile bugetare se va încheia contractele în zilele de 29 şi 30 august, având cu sine copia buletinului de identitate al părintelui şi recipisa eliberata de comisia de admitere. Dacă nu se va încheia contractul de studii pînă pe data de 10 septembrie 2017 elevii vor fi transferaţi la studii cu plată.

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 9 – 11 august 2017 având copia buletinului de identitate a unui părinte, recipisa eliberata de comisia de admitere, suma de 2800 lei, pentru primele 4 luni a anului de studii. În caz că nu se va încheia contract până pe 11 august 2017, în locul dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

Denumirea specialitățiiLimba de instruireBugetCu taxă
Administrarea aplicațiilor WebRomâna
Administraea bazelor de dateRomâna
ContabilitateRomâna
Programare și analiza produselor programRomâna
Programare și analiza produselor programRusă
Rețele de calculatoareRomâna
Servicii administrative și de secretariatRomâna
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelorRomâna