Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Cei mai buni elevi

Lista celor mai buni elevi la sesiunea de iarnă anul de studii 2023-2024

Nr.ord Specialitatea Grupa Nume Prenume Nota medie
Anul I de studii
1. Administrarea aplicațiilor WEB W-2311 Lebediuc Maria 9,89
2. Programare și analiza produselor program P-2311 Carchilan Marius 9,49
3. Rețele de calculatoare R-2311 Bondarenco Andrei 8,97
4. Contabilitate C-2312 Jian Daniela 9,05
5. Servicii administrative și de secretariat S-2311 Televca Sofia-Alexia 9,82
6. Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date O-2311 Ermurachi Loridana 8,61
Anul II de studii
7. Administrarea aplicațiilor WEB W-2223 Belîi Alexandra 9,62
8. Programare și analiza produselor program P-2223 Bînzaru Chiril 9,50
9. Administrarea bazelor de date B-2221 Cogîlniceanu Bianca 9,10
10. Rețele de calculatoare R-2221 Vizir Maximilian 9,09
11. Contabilitate C-2221 Fus Ionela 9,58
12. Jurisprudență J-2221 Vasiliev Ana 8,85
13. Servicii administrative și de secretariat S-2222 Ploșnița Vlada 9,07
14. Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor O-2221 Olșanschii Nichita 8,46
15. Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date O-2222 Arionov Daniel 8,32
Anul III de studii
16. Administrarea aplicațiilor WEB W-2132 Popova Valeria 9,47
17. Programare și analiza produselor program P-2131 Boaghe Mirela 9,69
18. Administrarea bazelor de date B-2131 Bagrin Ilinca 9,09
19. Rețele de calculatoare R-2131 Surdu Victor 8,87
20. Contabilitate C-2131 Popovici Alexandrina 9,33
21. Jurisprudență J-2131 Răilean Dumitrița 9,13
22. Servicii administrative și de secretariat S-2132 Goltiescu Valeria 9,52
23. Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date O-2132 Secrieru Dragoș 8,65
Anul IV de studii
24. Administrarea aplicațiilor WEB W-2041 Ivanov Vadim 9,53
25. Programare și analiza produselor program P-2043 Boțan Nicolai 9,68
26. Administrarea bazelor de date B-2041 Petcu Iuliana 9,44
27. Rețele de calculatoare R-2041 Chitoroagă Marius 9,35
28. Contabilitate C-2042 Popovici Marina 9,69
29. Servicii administrative și de secretariat S-2042 Rusoi Daniela 9,46