Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Validarea competențelor nonformale și informale

Acum ai posibilitatea să obții actele care să confirme calificarea ta

IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale prestează servicii de validare a educației nonformale și informale în domeniul TIC, care are drept scop certificarea competențelor  profesionale din domeniul TIC dobândite în contexte de educație nonformală și informală.

Educaţia nonformală - cuprinde totalitatea acţiunilor educative structurate, organizate  şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ, dar care pot fi evaluate și consemnate printr-o certificare.

Educaţia informală  - reprezintă acele procese educative nesistematice, neorganizate, nesubordonate unor obiective şi finalităţi explicite, care reprezintă produsul experienţei de viaţă a persoanei  pe care  le resimte de-a lungul vieţii din partea mass-media, din familie,  influenţele grupurilor de prieteni, care pot fi evaluate și certificate.

Programe

61210 Administrarea aplicațiilor web

Competenţe profesionale care pot fi supuse validării:

 1. Definirea structurii și conținutul paginii web 
 2. Editarea aspectului și formatarea elementelor din pagini web
 3. Crearea de conținut web interactiv
 4. Realizarea paginilor web cu conținut dinamic 
 5. Testarea aplicațiilor web
 6. Managementul proiectelor web

Programa pentru examenul de calificare

Formular de înregistrare

GaburaNadejda

Gabură Nadejda

Consilier

 gabura.nadejda@ceiti.md

 

61230 Rețele de calculatoare

Competenţe profesionale care pot fi supuse validării:

 • Administrarea rețelelor de calculatoare
 • Administrarea serverelor
 • Instalarea și configurarea echipamentelor de rețea
 • Securizarea rețelelor de calculatoare
 • Monitorizarea rețelelor de calculatoare
 • Instalarea și configurarea serviciilor de rețea
 • Instalarea și configurarea echipamentelor wireless
 • Utilizarea sistemelor de operare în rețea

Formular de înregistrare

nicsan

Nicșan Adrian

Consilier

 nicsan.adrian@ceiti.md

41110 Contabilitate

Competenţe profesionale care pot fi supuse validării:

 • Înregistrarea operațiunilor de casă și a documentelor aferente.
 • Determinarea și contabilizarea datoriilor privind retribuirea muncii.
 • Determinarea și contabilizarea creanțelor și datoriilor fata de personal privind alte operațiuni.
 • Evaluarea, recunoașterea și înregistrarea operațiunilor privind mișcarea materialelor.
 • Evaluarea, recunoașterea și înregistrarea operațiunilor privind mișcarea mărfurilor.
 • Evaluarea, recunoașterea si contabilizarea mijloacelor fixe.
 • Desfășurarea procesului de inventariere și reflectarea rezultatelor în contabilitate.
 • Aplicarea regulilor privind calculul și contabilizarea impozitelor și taxelor.
 • Organizarea contabilității costurilor de producție.
 • Întocmirea situațiilor financiare.

Formular de înregistrare

cebanaurica

Ceban Aurica

Consilier

 ceban.aurica@ceiti.md

 

41510 Servicii administrative și de secretariat

Competenţe profesionale care pot fi supuse validării:

 • Managementul documentelor electronice
 • Executarea lucrărilor de secretariat: primirea, înregistrarea, repartizarea corespondentei primite
 • Redactarea scrisorilor și actelor oficiale
 • Respectarea normelor de comunicare și de conduită în relațiile oficiale cu publicul
 • Realizarea lucrărilor de arhivare a documentelor după normele stabilite de legislația în vigoare
 • Aplicarea regulilor de conduită etică și profesională în domeniul asistenței manageriale

Formular de înregistrare

TelevcaNatalia

Televca Natalia

Consilier

 televca.natalia@ceiti.md

 

714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Competenţe profesionale care pot fi supuse validării:

 • Asamblarea calculatoarelor personale
 • Mentenanța calculatoarelor personale
 • Instalarea şi configurarea produselor-program
 • Întreținerea produselor-program
 • Administrarea rețelelor de calculatoare
 • Remedierea riscului informati

Programa pentru examenul de calificare

Formular de înregistrare

GolubAndrian_2

Golub Andrian

Consilier

 golub.andrian@ceiti.md

 

714025 Operator introducere, validare și prelucrare date

Competenţe profesionale care pot fi supuse validării:

 • Prelucrarea informației textuale și numerice
 • Utilizarea sistemelor de prelucrare grafică și multimedia
 • Utilizarea tehnologiilor de comunicare digitală
 • Crearea și prelucrarea documentelor web
 • Utilizarea echipamentelor de birotică

Formular de înregistrare

GolubAndrian_2

Golub Andrian

Consilier

 golub.andrian@ceiti.md

 

Taxe

Organizarea examenului pentru evaluarea unei competențe costă 1500 lei per persoană (prețul include cheltuieli salariale, consumabile, servicii comunale, impozite, etc.)

Pentru fiecare competență în plus se va adăuga 300 lei per persoană:

1 competență = 1500 lei
2 competențe = 1800 lei
3 competențe = 2100 lei
...
6 competențe = 3000 lei

Numărul maxim de competențe evaluate în cadrul unui examen – 6 competențe.

Numărul minim de competențe pentru care se oferă un certificat de calificare este 4.

Cele mai frecvente întrebări

Cetățeni ai Republicii Moldova care dețin deja o experiență de muncă, abilități, cunoștințe și competențe, dar care nu au urmat un program de studii formale.

Cunoști bine o meserie și ești bun profesionist în ceea ce faci, dar

 • nu ai studii de profil?
 • ai nevoie de un document pentru a te putea angaja în câmpul muncii conform experienței și competențelor pe care le ai?

Recunoașterea calificării presupune evaluarea competențelor tale și obținerea certificatului de calificare.

 • se identifică și se documentează experiența individuală de muncă a candidatului;
 • se evaluează experiența de muncă;
 • se susține o probă teoretică și una practică;
 • se eliberează un certificat prin care se recunoaște o calificare, completă sau parțială.

1. Adresează-te la secretarul Centrului de validare din instituția de învățământ și depune un dosar cu documentele indicate
mai sus. Dacă ești beneficiarul structurii teritoriale a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din raionul/
municipiul unde ai domiciliul, solicită modelele de cerere și de fișă de înscriere și o recomandare de la această instituție.

2. Fiecare candidat va fi asistat de un consilier care vă va acorda ajutor pentru:

  • întocmirea unui program de desfășurare a procesului de evaluare;
  • precizarea denumirii calificării pentru care vei putea obține certificatul de recunoaștere.

* În cazul lipsei dovezilor, candidatul ar putea fi ghidat în formare profesională suplimentară.

3. Susține o evaluare la Centrul de validare din cadrul instituției de învățământ și obține certificatul de recunoaștere a calificării tale.

Pentru Informații suplimentare:

obada

Obadă Liuba

DIRECTOR ADJUNCT PENTRU INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE

  obada.liuba@ceiti.md        022 523-986

Biroul nr.2  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00