Orar    |    eLibrary    |    Lecții Web |    Cursuri Moodle    |    SIMC

Orientarea profesională

SCOPUL ORIENTĂRII PROFESIONALE

Informarea și consilierea elevilor, conștientizarea acestora cu privire la cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților pentru carieră și de continuare a pregătirii prin învățământul profesional tehnic.

Întâlnirea reprezentanților Companiei Allied Testing cu elevii anului III și IV de la specialitățile din domeniul IT.

IMG_2721
IMG_2756
IMG_2724
IMG_2729
IMG_2760_3

Elevii anului IV de la specialitatea Informatica în vizită la Esempla System

IMG_0212
IMG_0205
IMG_0203
IMG_0196
IMG_0191
IMG_0179
IMG_0175

Tinerii de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, interesați de activitatea legislativă.

51
31
11

Întâlnirea reprezentanților Companiei ENDAVA cu elevii anului III și IV de la specialitățile din domeniul IT.

IMG_0195
IMG_0202
IMG_0214
IMG_0202
IMG_0214
IMG_0254
IMG_0286
IMG_0314

Întâlnirea elevilor specialității ”Servicii administrative și de secretariat” cu reprezentanții Autorității Publice Locale (APL)

1
2
3
4
5

Întrevederea administrației Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale cu administrația concernului StarNet

st1
st2

Elevii CEITI la cel mai mare eveniment de orientare profesională în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor #ICTCareerOrientation ce sa desfășurat la CE Tekwill

3car
5car
6car
7car
8car

Un nou parteneriat de colaborare dintre IP CEITI și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil“ Iași, România

IMG_0336
IMG_0390
IMG_0373
IMG_0360
IMG_0352
IMG_0351
IMG_0350

Catedrele de specialitate organizează seminare, mese rotunde, întâlniri cu specialiști în domeniu, anual participă la Târguri de orientare în carieră în domeniul TI (ICT Career Orientation) organizate ATIC la CE Tekweel, Forul meseriilor/profesiilor și a Târgului locurilor de muncă pentru Tineret organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În vederea sporirii nivelului de angajare a absolvenților programului de studiu, în planul de activitate a directorului adjunct pentru instruirea practică și producere, s-a inclus diverse activități de orientare profesională și ghidare în carieră (planul de activitate).

Instituția organizează întâlniri cu absolvenții, care și-au construit o carieră în domeniu cu scopul de a disemina bunele practici privind competitivitatea pe piața muncii în domeniul TIC.

Absolvenții programului sunt angajați în companii de stat și private din domeniul IT ( ”EBS Integrator” SRL, ”Cedacri International” SRL, ”Labs Software” SRL, ”MoldTelecom” SA, SC „StarNet Soluții” SRL, ”AlliedTesting” SRL, ”Eviit Soluții” SRL, ”Renovații IT” SRL, ”BTS Pro” SRL) sau la alte întreprinderi pentru întreținerea și dezvoltarea site-urilor, administrarea rețelelor de calculatoare, testarea produselor soft etc.

Tehnicianul cu studii profesionale tehnice poate continua studiile la instituțiile superioare de învățământ cum ar fi UTM, ASEM, USM, UST la specialitățile din domeniul TI.