Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Specialități

În anul de studii 2023-2024 elevii își fac studiile la următoarele specilaități:

Specialitatea/Meseria Profilul Anul I Anul II Anul III Anul IV
Administrarea aplicațiilor web Real

+

+

+

+

Programarea și analiza produselor program Real

+

+

+

+

Administrarea bazelor de date Real

-

+

+

+

Rețele de calculatoare Real

+

+

+

+

Contabilitate Real

+

+

+

+

Jurisprudență Umanist

-

+

+

-

Servicii administrative și de secretariat Umanist

+

+

+

+

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor(Meserie) Real

-

+

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date(Meserie) Real

+

+

+

Descrierea specialităților

Administrarea Aplicațiilor WEB

Calificarea: Tehnician de site-uri WEB

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • realizeze managementul serviciului WWW;
 • conducă activități de întreținere ale serviciului WWW;
 • execute testarea și asigurarea calității funcționării site-ului și aplicațiilor web;
 • mențină, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a site-urilor WEB.

Oportunităţi de angajare:

 • Tehnician de site-uri Web;
 • Webmaster;
 • WebDesigner, ş.a.

Plan de studii

Dosar informațional

Lista fondului de carte a bibliotecii

Curricula

Programa pentru examenul de calificare

Programare și analiza produselor program

Calificarea: Asistent programator

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • elaboreze programe sau module de program;
 • testeze modulele de program;
 • implementeze programe;
 • monitorizeze folosirea corecta a programelor;
 • instruiască utilizatorii pentru utilizarea corectă a programelor;
 • acorde asistență utilizatorilor;
 • salveze periodic programele;
 • restaurează programe/datelor salvate, ș.a.

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent programator se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Asistent programator, ş.a.

Plan de studii

Dosar informațional

Lista fondului de carte din bibliotecă

Curricula

Programa pentru examenul de calificare

Administrarea bazelor de date

Calificarea: Asistent pentru baze de date

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • identifice necesităţile informaţionale pentru crearea şi utilizarea bazei de date;
 • determine aria informaţională a bazei de date;
 • identifice tipurile de date şi structurile lor,  modurile, instrucţiunile pentru prelucrarea datelor, nivelele de difuzarea datelor din baza de date;
 • asigurare funcţionalitea, integritătea şi securitatea bazei de date.

Oportunităţi de angajare:

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent pentru baze de date se pot angaja în câmpul muncii în diferite companii, care elaborează și administrează baze de date.

Plan de studii

Dosar informațional

Lista fondului de carte din bibliotecă

Curricula

Programa pentru examenul de calificare

Rețele de calculatoare

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • instaleze, configureze și susține rețelele de tip LAN, WAN, sau Internet;
 • mențină în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei;
 • monitorizează rețeaua pentru a se asigura de disponibilitatea acesteia față de toți utilizatorii sistemului.

Absolvenții care obțin calificarea profesională tehnician pentru rețele de calculatoare se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de tehnician pentru rețele de calculatoare, ş.a.

Plan de studii

Dosar informațional

Lista fondului de carte din bibliotecă

Curricula

Curricula la învățământul DUAL

Programa pentru examenul de calificare

Contabilitate

Standardul profesional:

Specialistul este pregătit pentru:

 • Organizarea şi desfăşurarea relaţiilor financiare;
 • Gestionarea contabilităţii la diferite sectoare de evidenţă;
 • Elaborarea sistemului de control intern;
 • Efectuarea analizei activităţii economico financiare ale unităţii economice.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil:

 • Să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul contabilităţii, financiar, bancar şi al pieţelor de capital;
 • Să ducă evidenţa contabilă a unităţii economice;
 • Să elaboreze şi să analizeze  rapoartele financiare  ale unităţii economice;
 • Să efectueze  controlul şi auditul intern al unităţii economice;
 • Să elaboreze prognoze, programe şi bugete în cadrul unităţii economice.

Oportunităţi de angajare:

 • Contabil în  instituţii publice, unităţi economice de stat şi private, unităţi comerciale şi de asigurări;
 • Operator  la ghişeu bancă;
 • Operator ghişeu casă de schimb valutare;
 • Casier.

Plan de studii

Dosar informațional

Lista fondului de carte din bibliotecă

Curricula

Programa pentru examenul de calificare

Jurisprudență

Standardul profesional:
Grefierul asigură, sub conducerea judecătorului, sau președintelui instanței judecătorești, suportul administrativ și organizațional pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată cum ar fi:

 • punerea în aplicare a actelor legislative și normative,
 • acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiție,
 • asigurarea suportului organizațional și tehnic pentru buna desfășurare a procesului de judecată,
 • întocmirea actelor procedurale prevăzute de codurile de procedură civilă, penală și contravențional necesare pregătirii cauzei spre examinare.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Posede cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor administrative, juridice, economice;
 • Cunoască sistemul administraţiei publice din Republica Moldova;
 • Identifice cadrul legislativ din domeniul profesional;
 • Utilizeze noile tehnologii informaţionale în activităţi practice;
 • Demonstreze capacitate de a lua decizii, orientate spre perfecţionarea sistemului de administrare;
 • Organizeze în mod calificat şi politicos primirea cetăţenilor în audienţă, şedinţele de lucru ale administraţiei etc.

Oportunităţi de angajare:

 • serviciu de grefă;
 • arhiva judecătorească;
 • Serviciu de secretariat;
 • Serviciu de registratură.

Plan de studii

Servicii administrative și de secretariat

Standardul profesional:

 • Asistent manager va fi apt să organizeze, administreze serviciul de secretariat în instituţii publice, private, unităţi economice etc.;
 • Va manifesta toleranţă, respectând deontologia profesională în comunicare;
 • Va demonstra competenţă profesională;
 • Va utiliza tehnologii moderne în organizarea activităţii manageriale.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Posede cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor administrative, juridice, economice;
 • Cunoască sistemul administraţiei publice din Republica Moldova;
 • Identifice cadrul legislativ din domeniul profesional;
 • Utilizeze noile tehnologii informaţionale în activităţi practice;
 • Demonstreze capacitate de a lua decizii, orientate spre perfecţionarea sistemului de administrare;
 • Organizeze în mod calificat şi politicos primirea cetăţenilor în audienţă, şedinţele de lucru ale administraţiei etc.

Oportunităţi de angajare:

 • Referenţi în relaţii cu publicul, lucrători în arhive;
 • Inspectori în organele de înregistrare a actelor de stare civilă, secretari;
 • Specialişti  în gestiunea resurselor umane, asistenţi ai managerului;
 • Lucrători de cancelarie, grefieri în instanţele judecătoreşti.

Plan de studii

Dosar informațional

Lista fondului de carte din bibliotecă

Curricula

Programa pentru examenul de calificare

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • asambleze şi să depaneze calculatoarele personale;
 • întreţină calculatoarele personale;
 • instaleze, întrețină şi depaneze reţele de calculatoare personale;
 • instaleze, întrețină şi configureze produse-program, ș.a.

Absolvenții care obțin meseria de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, ş.a.

Plan de studii

Lista fondului de carte din bibliotecă

Curricula

Programa pentru examenul de calificare

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • asambleze şi să depaneze calculatoarele personale;
 • întreţină calculatoarele personale;
 • instaleze, întrețină şi depaneze reţele de calculatoare personale;
 • instaleze, întrețină şi configureze produse-program, ș.a.

Absolvenții care obțin meseria de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, ş.a.

Plan de studii

Lista literaturii din bibliotecă

Programa pentru examenul de calificare

 

Cele mai frecvente întrebări

Durata studiilor pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (9clase) este de 4 ani, iar pentru elevii înmatricluați în baza studiilor liceale este de 2 ani.

Pentru elevii ce-au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale planul de studii pentru primii III ani de instruire  studierea disciplilor de specialitate şi a disciplinelor liceale, conform profilului (real sau umanist).

La finele anului III de studii elevii înmatriculați în baza studiilor gimnaziale, pot să se înscrie benevol în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de BAC.

La anul IV, planul de studii prevede studierea numai a disciplinilor de specialitate.

Studiile la CEITI se  finalizează cu susţinerea examenelor de calificare la obiectele de specialitate.

Diploma de centru de excelență(colegiu) oferă deţinătorului dreptul de a se angaja în câmpul muncii conform calificării şi/sau să-şi continue studiile la instituțiile superioare de învățământ.