Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Despre noi

SUNTEM ÎN TOP ”CELE MAI BUNE INSTITUȚII DIN MOLDOVA”

Istoric

1842

Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale  din Chişinău îşi are reşedinţa în localul renovat al primii şcoli de viticultură şi vinificaţie din Basarabia, ce a fost întemeiată în anul 1842. De atunci datează şi blocul central al clădirii, rămas practic neschimbat, datorită cărui fapt clădirea este un monument istoric. Până în anul 1966 aici s-au pregătit specialişti în domeniul cultivării viţei de vie şi prelucrării strugurilor.

col_vechi
1966

În această clădire a început să activeze Tehnicumul Industrial-Economic din Chişinău, unde timp de aproape două decenii şi jumătate, s-au pregătit economişti, merceologi şi contabili pentru veriga medie a economiei naţionale.

1990

Tehnicumul a fost reorganizat în Liceul Republican de Informatică, primul liceu de acest profil din Moldova, iar din anul 1991 în Colegiul Republican de Informatică din Chişinău.

2004

Colegiul a fost redenumit în Colegiul de Informatică din Chișinău, iar cu trecerea anilor s-au construit 35 săli de clase, s-a dat în exploatare sistemul autonom de încălzire al blocurilor de studii, fântână arteziană, stadionul sportiv, colegiul fiind renovat complet.

20015

Datorită unor colaborări și investiții străine, colegiul a fost completat cu laboratoare de ultimă performanță, trecînd astfel la un nou nivel și fiind redenumit în Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Asfel pînă în prezent această prestigioasă instituție de învățămînt a trecut și trece în continuare printr-un  proces de modernizare continuu dar care păstrează stilul arhitectural graţios al secolului al XIX-lea.

Colaborări

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale colaborează cu urmatoarele instituţii similare din ţară: Colegiul Financiar Bancar, Colegiul de Microelectronica şi Tehnica de Calcul, Colegiul Politehnic, ş.a.

Centrul de Excelență este afiliat în plan metodic la Universitatea de Stat din Moldova, conlucrează de mulţi ani cu Academia de Studii Economice. Anume la aceste instituţii mulţi din absolvenţii instituției noastre  işi continuă studiile fie la secţia fără frecvenţa sau la cea de zi.

Din primii ani de activitate ai colegiului au fost stabilite legături şi s-a conlucrat cu următoarele instituţii din România: Liceul de informatică din Iasi, Liceul de informatică din Bucureşti, Liceul de informatică şi economie din Cluj Napoca.

Biblioteca noastră

Fiecare instituţie de învăţămînt deschisă se impune prin rolul său de a dezvolta şi menţine activitatea educaţională. Un factor important în procesul educaţional este şi activitatea bibliotecii în asigurarea elevilor şi profesorilor cu surse documentare pentru realizarea obiectivelor planurilor de studii.

Biblioteca este o sursă de informare zi de zi , unde în cadrul activităţii căutăm noi forme şi metode de lucru cu cartea, care să corespundă cerinţelor educaţionale moderne.

Alternativa este sala de lectură pentru toţi doritorii de cunoştinţe şi carte, care asigură accesul la toate titlurile de carte achiziţionate de bibliotecă ce ţine de specialitate de la un exemplar pînă la 10 exemplare şi manuale de cultură generală până la 10 -15 exemplare.

Serviciile oferite de bibliotecă includ: