Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Despre noi

SUNTEM ÎN TOP ”CELE MAI BUNE INSTITUȚII DIN MOLDOVA”

Istoric

1842

Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale  din Chişinău îşi are reşedinţa în localul renovat al primii şcoli de viticultură şi vinificaţie din Basarabia, ce a fost întemeiată în anul 1842. De atunci datează şi blocul central al clădirii, rămas practic neschimbat, datorită cărui fapt clădirea este un monument istoric. Până în anul 1966 aici s-au pregătit specialişti în domeniul cultivării viţei de vie şi prelucrării strugurilor.

col_vechi
1966

În această clădire a început să activeze Tehnicumul Industrial-Economic din Chişinău, unde timp de aproape două decenii şi jumătate, s-au pregătit economişti, merceologi şi contabili pentru veriga medie a economiei naţionale.

1990

Tehnicumul a fost reorganizat în Liceul Republican de Informatică, primul liceu de acest profil din Moldova, iar din anul 1991 în Colegiul Republican de Informatică din Chişinău.

2004

Colegiul a fost redenumit în Colegiul de Informatică din Chișinău, iar cu trecerea anilor s-au construit 35 săli de clase, s-a dat în exploatare sistemul autonom de încălzire al blocurilor de studii, fântână arteziană, stadionul sportiv, colegiul fiind renovat complet.

20015

Datorită unor colaborări și investiții străine, colegiul a fost completat cu laboratoare de ultimă performanță, trecând astfel la un nou nivel și fiind redenumit în Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Astfel până în prezent această prestigioasă instituție de învățământ a trecut și trece în continuare printr-un  proces de modernizare continuu dar care păstrează stilul arhitectural grațios al secolului al XIX-lea.

Date Statistice

Nr. total de profesori: 108

 • Doctori în științe: 7
 • Grad didactic superior: 21
 • Grad didactic unu: 34
 • Grad didactic doi: 37

Laboratoare

 • Laboratoare de informatică: 18
 • Ateliere didactice: 3
 • Laboratoare de fizică: 2
 • Laboratoare de chimie: 1
 • Laboratoare de biologie: 1

Instituția dispune de:

 • 2 cămine de 610 locuri
 • Bibliotecă și sală de lectura
 • Teren și sală de sport
 • Sală de forță
 • Cantină și bufet

Colaborări

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI) se angajează să ofere absolvenților săi o educație de cea mai înaltă calitate, care să îi pregătească pentru cariere de succes în domeniul tehnologiei informației. Pentru a atinge acest obiectiv, CEITI a cultivat o rețea solidă de colaborări cu instituții de renume din țară și din străinătate.

Parteneriate Naționale:

 • Instituții de Învățământ Profesional Tehnic: CEITI colaborează cu instituții precum Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Colegiul ”Iulia Hașdeu” din Cahul și Colegiul Politehnic din Bălți ș.a. Aceste colaborări permit schimbul de bune practici, dezvoltarea de programe comune de instruire și facilitarea mobilității studenților.
 • Instituții Superioare de Învățământ: Absolvenții CEITI își pot continua studiile la universități prestigioase precum Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice și Universitatea ”Ion Creangă”, atât la secția cu frecvență, cât și la cea fără frecvență.

Colaborări Internaționale:

CEITI menține relații active cu instituții de învățământ din străinătate, printre partenerii internaționali se numără liceele de informatică din Iași și București (România), Liceul de Informatică și Economie din Cluj Napoca (România) și Colegiul Economic ”A.J. Vetter” din Lublin (Polonia). Aceste colaborări permit schimbul de experiență și inovație în domeniul educației tehnologice.

Beneficiile Rețelei de Colaborări:

 • Dezvoltarea unor programe de instruire mai cuprinzătoare și mai actuale
 • Facilitarea accesului absolvenților la studii superioare
 • Promovarea cercetării și a inovației în domeniul IT
 • Crearea unei comunități de învățare dinamică și internațională

Biblioteca noastră

Fiecare instituţie de învăţămînt deschisă se impune prin rolul său de a dezvolta şi menţine activitatea educaţională. Un factor important în procesul educaţional este şi activitatea bibliotecii în asigurarea elevilor şi profesorilor cu surse documentare pentru realizarea obiectivelor planurilor de studii.

Biblioteca este o sursă de informare zi de zi , unde în cadrul activităţii căutăm noi forme şi metode de lucru cu cartea, care să corespundă cerinţelor educaţionale moderne.

Alternativa este sala de lectură pentru toţi doritorii de cunoştinţe şi carte, care asigură accesul la toate titlurile de carte achiziţionate de bibliotecă ce ţine de specialitate de la un exemplar pînă la 10 exemplare şi manuale de cultură generală până la 10 -15 exemplare.

Serviciile oferite de bibliotecă includ:

 • Asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare în sprijinul procesului didactic;
 • Împrumut la domiciliu;
 • Asistenţă informaţional- bibliografică şi de referinţă;
 • Iniţiere în cultura informaţională pentru elevii anului I de studii;
 • Activităţi culturale şi de popularizare a cărţii.