Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Comitetul Sindical

GARANTĂM SIGURANȚA PROFESIONALĂ A MEMBRILOR SINDICALI
Screenshot_2Sarap2

Șarapanovscaia Irina

PREȘEDINTELE COMITETULUI SINDICAL

  [email protected]        022 532-531

Biroul nr.215  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Domeniile de competență ale Comitetului Sindical:

 • Drepturile şi obligaţiunile angajatorului;
 • Drepturile şi obligaţiunile membrilor;
 • Dezvoltarea parteneriatului social;
 • Contractul individual de muncă;
 • Relaţiile individuale de muncă;
 • Asigurarea controlului asupra respectării legislaţiei în vigoare;
 • Sporirea eficienţei managementului sindical.
 • Organizarea odihnei şi a tratamentului;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor locative;
 • Creşterea sporurilor salariale;
 • Salarizarea, pregătirea profesională, protecţia muncii şi ocrotirea sănătăţii;