Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Consiliul de etică

Membrii consiliului de etică

Nr.crt. Numele, Prenumele Funcția Telefon Email
1 Ciobanu Andrei Director adjunct instruire practică, profesor la disciplinele de informatică, grad didactic superior Președinte 022 532531 [email protected]
2 Osoianu Viorica Psiholog, profesor la disciplinele socioumane, grad didactic I membru, secretar 022 554211 [email protected]
3 Șarapanovscaia Irina Profesoară la disciplinile de informatică, Președintele Comitetului Sindical, grad didactic I membru [email protected]
4 Lupu Doina Profesoară de limbă română, grad didactic I membru [email protected]
5 Eșanu Natalia Părinte membru

Cadrul legislativ

Codul de etică al cadrului didactic

Regulamentul Consiliului de etică