Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Consiliul de etică

Membrii consiliului de etică

Nr.crt. Numele, Prenumele Funcția Telefon Email
1 Ciobanu Andrei Director interimar, profesor la disciplinele de informatică, grad didactic superior Președinte 022 523001 ciobanu.andrei@ceiti.md
2 Osoianu Viorica Psiholog, profesor la disciplinele socioumane, grad didactic I membru, secretar 022 554211 osoianu@ceiti.md
3 Șarapanovscaia Irina Profesoară la disciplinile de informatică, Președintele Comitetului Sindical, grad didactic I membru individualceiti@gmail.com
4 Lupu Doina Profesoară de limbă română, grad didactic I membru doinalupusarbu@gmail.com
5 Corasevici Tatiana Părinte membru

Cadrul legislativ

Codul de etică al cadrului didactic

Regulamentul Consiliului de etică