Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Campus

Bursele de studii

Se stabileşte plafonul de acordare a burselor de studii la nivel de 70 la sută din numărul elevilor  autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţămînt cu frecvenţa la zi, conform planului de înmatriculare cu finanţare bugetară la fiecare specialitate de formare profesională din fiecare instituţie de învăţămînt mediu de specialitate.

Categoriile de burse Pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar Pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar
Categoria I 740 lei 550 lei
Categoria II 620 lei 460 lei
Categoria III 570 lei 390 lei
Bursa sociala 435 lei -

Note:

  1. Alocațiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a II-a şi a III-a – 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop.
  2. În instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Pentru elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
  3. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini.
  4. În perioada vacanţei de vară elevii nu beneficiază de bursă.

Hotărârile de Guvern privind bursele:

  1. Hotararea de Guvern Nr. 1009 din 01.09.2006; Regulament-cadru cu privire la modul si conditiile de acordare a burselor RO, RU
  2. DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Presedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Presedintelui Republicii Moldova. RO, RU

Cazare în cămine

Căminul Administratorul Adresa Telefon
Căminul nr.1 Petrovschi Igor bd. Cuza Vodă 3 022-52-36-16
Căminul nr.2 Morărescu Nicolae bd. Cuza Vodă 3 022-53-79-62

Cantine

Studenţii pot lua masa la una dintre cele doua cantine ale Colegiului. Personalul cantinelor este profesionist şi pregăteşte mâncare de calitate, la preţuri convenabile.

Cantina Adresa Program de lucru
Cantina nr.1 str. Sarmizegetusa 48 Luni - Vineri
Cantina nr.2 bd. Cuza Voda 3 Luni - Sâmbătă