Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Campus

Bursele de studii

Se stabileşte plafonul de acordare a burselor de studii la nivel de 70 la sută din numărul elevilor  autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţămînt cu frecvenţa la zi, conform planului de înmatriculare cu finanţare bugetară la fiecare specialitate de formare profesională din fiecare instituţie de învăţămînt mediu de specialitate.

Categoriile de burse Pentru elevii din învăţământul
profesional tehnic postsecundar
Pentru elevii din învăţământul
profesional tehnic secundar
Anii I, II, III de studii Anul IV de studii
Categoria I 970 lei 1 165 lei 685 lei
Categoria II 815 lei 980 lei 575 lei
Categoria III 745 lei 895 lei 485 lei
Bursa sociala 570 lei 570 lei -

Note:

  1. Alocațiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a II-a şi a III-a – 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop.
  2. Bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Pentru elevii anului I de învăţământ, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea prevăzută în prezenta hotărâre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
  3. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini.
  4. În perioada vacanţei de vară elevii nu beneficiază de bursă.

Hotărârile de Guvern privind bursele:

  1. Hotararea de Guvern Nr. 1009 din 01.09.2006; Regulament-cadru cu privire la modul si conditiile de acordare a burselor RO, RU
  2. DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Presedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Presedintelui Republicii Moldova. RO, RU

Cazare în cămine

Căminul Administratorul Adresa Telefon
Căminul nr.1 Petrovschi Igor bd. Cuza Vodă 3 022-52-36-16
Căminul nr.2 Serjant Alexandru bd. Cuza Vodă 3 022-53-79-62

Cantine

Studenţii pot lua masa la una dintre cele două cantine ale colegiului. Personalul cantinelor este profesionist şi pregăteşte mâncare de calitate, la preţuri convenabile.

Cantina Adresa Program de lucru
Cantina nr.1 str. Sarmizegetusa 48 Luni - Vineri
Cantina nr.2 bd. Cuza Voda 3 Luni - Sâmbătă

Punctul medical

Permite asistentei medicală să ofere asistență medicală promptă elevilor care se simt rău, putând administra medicamente simple, trata răni minore și monitoriza elevii cu afecțiuni cronice ce contribuie la menținerea sănătății elevilor, reduce absențele și creează un mediu de învățare sigur.

Asistenta medicală Adresa Telefon
Gaidabura Ana bd. Cuza Vodă 3 022-63-78-93