Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Formarea continuă

CEITI anunţă înscrierea la cursuri de formare profesională continuă.

Cursurile sunt destinate cadrelor didactice de la obiectele de specialitate şi de cultură generală din învățământul profesional tehnic secundar şi postsecundar în domeniul informaticii şi tehnologiilor informaționale.

La finalizarea cursurilor participanţilor le vor fi atribuite certificate de partcipare cu acordarea a 10 credite recunoscute în procesul de atestare.

Cursurile se organizează contra plată. Costul unui modul este de 550 lei.

Contacte

fotoFace

Corasevici Adrian

ȘEF DE SECȚIE
022-52-30-01
secretariat@ceiti.md
corasevici.adrian@ceiti.md

Stimați profesori

de Informatică și Tehnologii Informaționale

 Vă informăm că înscrierea la cursurile de formare profesională continuă  Modulele: „ Aplicatii .NET (Limbajul С#) “ și „Rețele de calculatoare”a fost prelungită pînă pe data de 15 mai 2018.

Lecțiile vor începe de la 17 mai 2018 ora 13

Planul de studii pentru organizarea cursurilor de formare profesională continuă, anul 2018
Orarul cursurilor la modulul: „Aplicații .NET(Limbajul C#)”
Orarul cursurilor la modulul: „Rețele de calculatoare”

Seminar-training "Evaluarea externă în vederea acreditării în programelor de formare profesională"

În perioada 5 - 7 iunie 2018 în conformitate cu proiectul  „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” în incinta I.P. Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale se desfășoară seminarul-training "Evaluarea externă în vederea acreditării în programelor de formare profesională" în colaborare cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și ANACEC.

1
19
3
6
2
16
24
5
7
21
13
32
15
25

Lansarea proiectului Educația Incluzivă în
Învățămîntul Profesional Tehnic!

Vineri 4 mai 2018 în incinta I.P. Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale a fost lansat Proiectul IVET Educația Incluzivă în Învățămîntul Profesional Tehnic.

IMG_6570
IMG_6567
IMG_6566
IMG_6563
IMG_6560
IMG_6549
IMG_6545
IMG_6541

Cursuri de perfecționare la modulul
"Asistenţă pentru baze de date"

Ziua de 25.01.2018 a marcat startul cursurilor de formare continuă în CEITI pentru anul 2018. Profesorii din diferite instituţii profesional tehnice, au activat în cadrul sesiunilor la modulul "Asistenţă pentru baze de date", cu temeinicie şi devotament în ciuda graficului încărcat şi desfăşurarea nenumăratelor activităţi.

Curiozitatea şi aspiraţia spre dezvoltare personală şi profesională a indicat rezultate îmbucurătoare. Astfel, la data de 10.02.2018, au susţinut cu brio proiectul de evaluare,16 cadre didactice.

Le urăm succes şi în activităţile ce urmează!

20180210_114622
DSC_0412
DSC_0363
DSC_0382
DSC_0381
DSC_0377
DSC_0374
DSC_0431