Orar    |    Biblioteca    |    Lecții Web |    Cursuri Moodle    |    SIMC

Formarea Continuă

CEITI anunţă înscrierea la cursuri de formare profesională continuă.

Cursurile sînt destinate cadrelor didactice de la obiectele de specialitate şi de cultură generală din învăţămîntul profesional tehnic secundar şi postsecundar în domeniul informaticii şi tehnologiilor informaţionale şi se vor desfăşura conform următoarelor module: Module

La finalizarea cursurilor participanţilor le vor fi atribuite certificate de partcipare cu acordarea a 10 credite recunoscute în procesul de atestare.

Cursurile se organizează contra plată. Costul unui modul este de 550 lei.

Contacte

negara

Nina Negară

ȘEF DE SECȚIE
022-52-30-01
079-29-81-49
secretariat@ceiti.md
negara.nina8@gmail.com

Cursuri de perfecționare la modulul
"Asistenţă pentru baze de date"

Ziua de 25.01.2018 a marcat startul cursurilor de formare continuă în CEITI pentru anul 2018. Profesorii din diferite instituţii profesional tehnice, au activat în cadrul sesiunilor la modulul "Asistenţă pentru baze de date", cu temeinicie şi devotament în ciuda graficului încărcat şi desfăşurarea nenumăratelor activităţi.

Curiozitatea şi aspiraţia spre dezvoltare personală şi profesională a indicat rezultate îmbucurătoare. Astfel, la data de 10.02.2018, au susţinut cu brio proiectul de evaluare,16 cadre didactice.

Le urăm succes şi în activităţile ce urmează!

20180210_114622
DSC_0412
DSC_0363
DSC_0382
DSC_0381
DSC_0377
DSC_0374
DSC_0431