Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

DeliaTodorov

Delia TODOROV

Preşedinta Consiliului Elevilor

  todorov.delia@ceiti.md      022 523-001    consiliul.elevilor_ceiti

Ce este Consiliul Elevilor?

Consiliul Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor la nivel instituțional implicată în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice şi părinţii, în beneficiul elevilor și al comunității.

Scopul consiliului

Scopul consiliului este de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante, în strînsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinţi.

Obiectivele Consiliului Elevilor

 • Să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ şi instituționalizat de comunicare între elevi, echipa managerială și organul de conducere;
 • Să contribuie la organizarea activităţilor didactice şi extra-curriculare, bazate pe nevoile şi interesele tinerilor;
 • Să îmbunătățească înțelegerea și cooperarea între elevi, cadre didactice, echipa managerială și organul de conducere;
 • Să prezinte un sondaj al stării de spirit a mediului instituțional pentru echipa managerială și organul de conducere;
 • Să faciliteze schimbări în ambianța instituţiei de învăţământ și în relațiile cu comunitatea.

Funcţiile Consiliului Elevilor

 • Prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale
 • Participarea la evaluarea instituţiei
 • Contribuirea la dezvoltarea politicilor
 • Susținerea dezvoltării și a progresului educațional
 • Promovarea unei bune comunicări în cadrul instituției de învățământ
 • Asistență pentru adaptarea elevilor la trecerea la o altă treaptă de școlaritate
 • Asistență în desfășurarea activităților culturale și sportive în instituție
 • Organizarea evenimentelor de colectare a fondurilor
 • Asigurarea legăturilor CE cu alte organizaţii

Membrii Consiliului Elevilor

 • Todorov Delia, Președinta CE
 • Carolina Rusu-Discultu, Vice-Președinta CE
 • Staver Cristina, Secretara CE
 • Păduraru Maria, Departament Relații Externe și Parteneriat
 • Morari Victoria, Departamentul Mass-Media și Biblioteca
 • Grosu Andreea, Departamentul Cultură și Divertisment
 • Arvat Dumitrița, Departamentul Arhitectură și Design