Orar  |  eLibrary   |  Web lessons |  Moodle 1  |  Moodle 2 |  IPTDigital |  SIMC

Traseul profesional al absolvenților

SCOPUL URMĂRIRII TRASEULUI PROFESIONAL

Determinarea gradului de integrare profesională al absolvenților de învățământ profesional tehnic pe piața forței de muncă, precum şi a ratei de tranziție a absolvenților de învățământ profesional tehnic la următorul nivel de educație

Gradul de integrare profesională al absolvenților pe piața forței de muncă, precum și rata de tranziție la următorul nivel de educație, promoția 2020

Specialitatea Numărul de absolvenți Au răspuns la chestionar S-au încadrat în câmpul munci Au continuat studiile
Programarea și analiza produselor program 57 31 16 10
Administrarea paginilor web 51 34 18 9
Rețele de calculatoare 63 27 9 13
Calculatoare 39 22 4 10
Contabilitate 58 39 8 19
Servicii administrative și de secretariat 75 46 13 18
Operator suport tehnic al calculatorului 28 4 3 1

Rezultatele chestionării absolvenților

Rezultatul chestionării absolvenților 2016

Rezultatul chestionării absolvenților 2017

Rezultatul chestionării absolvenților 2018

Rezultatul chestionării absolvenților 2019

Rezultatul chestionării absolvenților 2020

Angajabilitatea în câmpul muncii este un criteriu esențial care exprimă realizarea misiunii IP CEITI, măsură a relevanței programelor de studiu.

IP CEITI a dezvoltat un mecanism eficient de comunicare inversă cu absolvenții săi pentru a monitoriza parcursurile lor profesionale după absolvire. Ca instrument de colectare a datelor privind parcursul profesional al absolvenților programului de formare profesională dat va fi chestionarul.

Cei mai mulți absolvenți se angajează în câmpul muncii la unitățile economice unde au desfășurat Practica ce anticipează probele de absolvire. Agenții economici solicită elevi la stagiul de practică cu scopul testării și a angajării ulterioare.