Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Traseul profesional al absolvenților

SCOPUL URMĂRIRII TRASEULUI PROFESIONAL

Determinarea gradului de integrare profesională al absolvenților de învățământ profesional tehnic pe piața forței de muncă, precum şi a ratei de tranziție a absolvenților de învățământ profesional tehnic la următorul nivel de educație

Gradul de integrare profesională al absolvenților pe piața forței de muncă, precum și rata de tranziție la următorul nivel de educație, promoția 2022

Specialitatea Angajați în domeniu Angajați în alt domeniu Afacere proprie Continuă studiile Neangajat Concediu de maternitate Plecat peste hotare Alte prevederi Au răspuns la chestionar Total absolvenți
Administrarea aplicaţiilor Web 15 5 2 18 3 0 2 1 46 58
Administrarea bazelor de date 15 7 3 12 4 0 0 1 42 53
Reţele de calculatoare 21 11 1 21 2 0 3 0 59 69
Programare şi analiza produselor program 46 15 3 27 5 3 9 0 108 124
Contabilitate 19 4 5 17 4 0 7 2 58 82
Servicii administrative şi de secretariat 14 7 0 22 6 1 8 2 60 77
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor 15 4 0 6 0 0 0 0 25 30
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor-Operator pentru introducere, validare și prelucrare date 8 0 0 6 3 0 4 0 21 27
Total CEITI 153 53 14 128 27 4 33 6 419 520

Rezultatele chestionării absolvenților

Rezultatul chestionării absolvenților 2016

Rezultatul chestionării absolvenților 2017

Rezultatul chestionării absolvenților 2018

Rezultatul chestionării absolvenților 2019

Rezultatul chestionării absolvenților 2020

Rezultatul chestionării absolvenților 2021

Rezultatul chestionării absolvenților 2022

Angajabilitatea în câmpul muncii este un criteriu esențial care exprimă realizarea misiunii IP CEITI, măsură a relevanței programelor de studiu.

IP CEITI a dezvoltat un mecanism eficient de comunicare inversă cu absolvenții săi pentru a monitoriza parcursurile lor profesionale după absolvire. Ca instrument de colectare a datelor privind parcursul profesional al absolvenților programului de formare profesională dat va fi chestionarul.

Cei mai mulți absolvenți se angajează în câmpul muncii la unitățile economice unde au desfășurat Practica ce anticipează probele de absolvire. Agenții economici solicită elevi la stagiul de practică cu scopul testării și a angajării ulterioare.