Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Traseul profesional al absolvenților

SCOPUL URMĂRIRII TRASEULUI PROFESIONAL

Determinarea gradului de integrare profesională al absolvenților de învățământ profesional tehnic pe piața forței de muncă, precum şi a ratei de tranziție a absolvenților de învățământ profesional tehnic la următorul nivel de educație

Gradul de integrare profesională al absolvenților pe piața forței de muncă, precum și rata de tranziție la următorul nivel de educație, promoția 2023

Specialitatea Angajați în domeniu Angajați în alt domeniu Afacere proprie Continuă studiile Neangajat Concediu de maternitate Plecat peste hotare Alte prevederi Au răspuns la chestionar Total absolvenți
Administrarea aplicaţiilor Web 18 5 1 17 8 0 2 0 51 62
Administrarea bazelor de date 17 6 2 14 1 0 2 2 44 49
Reţele de calculatoare 30 17 2 29 11 0 6 0 65 75
Programare şi analiza produselor program 39 11 4 52 15 0 4 0 98 114
Contabilitate 15 6 1 28 3 0 0 0 40 53
Servicii administrative şi de secretariat 12 11 0 17 3 1 3 0 42 57
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor 6 6 0 7 1 0 2 0 22 27
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor-Operator pentru introducere, validare și prelucrare date 5 7 0 6 1 0 4 0 23 30
Total CEITI 142 69 10 170 43 1 23 2 374 467

Rezultatele chestionării absolvenților

Rezultatul chestionării absolvenților 2020

Rezultatul chestionării absolvenților 2021

Rezultatul chestionării absolvenților 2022

Rezultatul chestionării absolvenților 2023

Angajabilitatea în câmpul muncii este un criteriu esențial care exprimă realizarea misiunii IP CEITI, măsură a relevanței programelor de studiu.

IP CEITI a dezvoltat un mecanism eficient de comunicare inversă cu absolvenții săi pentru a monitoriza parcursurile lor profesionale după absolvire. Ca instrument de colectare a datelor privind parcursul profesional al absolvenților programului de formare profesională dat va fi chestionarul.

Cei mai mulți absolvenți se angajează în câmpul muncii la unitățile economice unde au desfășurat Practica ce anticipează probele de absolvire. Agenții economici solicită elevi la stagiul de practică cu scopul testării și a angajării ulterioare.