Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Traseul profesional al absolvenților

SCOPUL URMĂRIRII TRASEULUI PROFESIONAL

Determinarea gradului de integrare profesională al absolvenților de învățământ profesional tehnic pe piața forței de muncă, precum şi a ratei de tranziție a absolvenților de învățământ profesional tehnic la următorul nivel de educație

Gradul de integrare profesională al absolvenților pe piața forței de muncă, precum și rata de tranziție la următorul nivel de educație, promoția 2018

Specialitatea Numărul de absolvenți Au răspuns la chestionar Au continuat studiile S-au încadrat în câmpul munci S-au încadrat în câmpul muncii și au continuat studiile
Informatica 184 183 52 58 58
Contabilitate 59 55 16 20 14
Secretariat-birotică 91 85 54 21 37
Finanțe 82 66 19 15 17
Operator suport tehnic al calculatorului 25 25 5 11 5

Rezultatele chestionării absolvenților

Rezultatul chestionării absolvenților 2016

Rezultatul chestionării absolvenților 2017

Rezultatul chestionării absolvenților 2018

Angajabilitatea în câmpul muncii este un criteriu esențial care exprimă realizarea misiunii IP CEITI, măsură a relevanței programelor de studiu.

IP CEITI a dezvoltat un mecanism eficient de comunicare inversă cu absolvenții săi pentru a monitoriza parcursurile lor profesionale după absolvire. Ca instrument de colectare a datelor privind parcursul profesional al absolvenților programului de formare profesională dat va fi chestionarul.

Cei mai mulți absolvenți se angajează în câmpul muncii la unitățile economice unde au desfășurat Practica ce anticipează probele de absolvire. Agenții economici solicită elevi la stagiul de practică cu scopul testării și a angajării ulterioare.