Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Specialitățile de admitere

În cadrul orelor de specialitate la IP CEITI

Specialitățile din planul de admitere pentru anul de învăţământ 2022-2023:

Specialitatea Profilul Limba de instruire Durata studiilor Program de studii Taxa de studii (lei)
Programare și analiza produselor program Real Română / Rusă 4 ani postsecundar 10000
Administrarea aplicațiilor WEB Real Română 4 ani postsecundar 9500
Administrarea bazelor de date Real Română 4 ani postsecundar 9000
Rețele de calculatoare Real Română 4 ani postsecundar 9000
Contabilitate Real Română 4 ani postsecundar 8500
Servicii administrative și de secretariat Umanist Română 4 ani postsecundar 8000
Jurisprudență Umanist Română 4 ani postsecundar 9000
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor Real Română 2 ani secundar 5000
Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor - Operator întroducere, validare și prelucrare date Real Română 3 ani secundar 5000

Descrierea specialităților

Programare și analiza produselor de program

Calificarea: Asistent programator
Competenţe profesionale:
La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • elaboreze programe sau module de program;
 • testeze modulele de program;
 • implementeze programe;
 • monitorizeze folosirea corecta a programelor;
 • instruiască utilizatorii pentru utilizarea corectă a programelor;
 • acorde asistență utilizatorilor;
 • salveze periodic programele;
 • restaurează programe/datelor salvate, ș.a.

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent programator se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Asistent programator, ş.a.

Administrarea aplicațiilor web

Calificarea: Tehnician de site-uri web

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • realizeze managementul serviciului WWW;
 • conducă activități de întreținere ale serviciului WWW;
 • execute testarea și asigurarea calității funcționării site-ului și aplicațiilor web;
 • mențină, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a site-urilor WEB.

Oportunităţi de angajare:

 • Tehnician de site-uri Web;
 • Webmaster;
 • WebDesigner, ş.a.
Asistent pentru baze de date

Calificarea: Asistent pentru baze de date

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • identifice necesităţile informaţionale pentru crearea şi utilizarea bazei de date;
 • determine aria informaţională a bazei de date;
 • identifice tipurile de date şi structurile lor,  modurile, instrucţiunile pentru prelucrarea datelor, nivelele de difuzarea datelor din baza de date;
 • asigurare funcţionalitea, integritătea şi securitatea bazei de date.

Oportunităţi de angajare:

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent pentru baze de date se pot angaja în câmpul muncii în diferite companii, care elaborează și administrează baze de date.

Rețele de calculatoare

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • instaleze, configureze și susține rețelele de tip LAN, WAN, sau Internet;
 • mențină în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei;
 • monitorizează rețeaua pentru a se asigura de disponibilitatea acesteia față de toți utilizatorii sistemului.

Absolvenții care obțin calificarea profesională tehnician pentru rețele de calculatoare se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de tehnician pentru rețele de calculatoare, ş.a.

Contabilitate

Standardul profesional:
Specialistul este pregătit pentru:

 • Organizarea şi desfăşurarea relaţiilor financiare;
 • Gestionarea contabilităţii la diferite sectoare de evidenţă;
 • Elaborarea sistemului de control intern;
 • Efectuarea analizei activităţii economico financiare ale unităţii economice.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil:

 • Să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul contabilităţii, financiar, bancar şi al pieţelor de capital;
 • Să ducă evidenţa contabilă a unităţii economice;
 • Să elaboreze şi să analizeze  rapoartele financiare  ale unităţii economice;
 • Să efectueze  controlul şi auditul intern al unităţii economice;
 • Să elaboreze prognoze, programe şi bugete în cadrul unităţii economice.

Oportunităţi de angajare:

 • Contabil în  instituţii publice, unităţi economice de stat şi private, unităţi comerciale şi de asigurări;
 • Operator  la ghişeu bancă;
 • Operator ghişeu casă de schimb valutare;
 • Casier.
Jurisprudență

Standardul profesional:

Grefierul asigură, sub conducerea judecătorului, sau președintelui instanței judecătorești, suportul administrativ și organizațional pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată cum ar fi:

 • punerea în aplicare a actelor legislative și normative,
 • acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiție,
 • asigurarea suportului organizațional și tehnic pentru buna desfășurare a procesului de judecată,
 • întocmirea actelor procedurale prevăzute de codurile de procedură civilă, penală și contravențional necesare pregătirii cauzei spre examinare.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Posede cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor administrative, juridice, economice;
 • Cunoască sistemul administraţiei publice din Republica Moldova;
 • Identifice cadrul legislativ din domeniul profesional;
 • Utilizeze noile tehnologii informaţionale în activităţi practice;
 • Demonstreze capacitate de a lua decizii, orientate spre perfecţionarea sistemului de administrare;
 • Organizeze în mod calificat şi politicos primirea cetăţenilor în audienţă, şedinţele de lucru ale administraţiei etc.

Oportunităţi de angajare:

 • serviciu de grefă;
 • arhiva judecătorească;
 • Serviciu de secretariat;
 • Serviciu de registratură.
Servicii administrative și de secretariat

Standardul profesional:

 • Asistent manager va fi apt să organizeze, administreze serviciul de secretariat în instituţii publice, private, unităţi economice etc.;
 • Va manifesta toleranţă, respectând deontologia profesională în comunicare;
 • Va demonstra competenţă profesională;
 • Va utiliza tehnologii moderne în organizarea activităţii manageriale.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Posede cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor administrative, juridice, economice;
 • Cunoască sistemul administraţiei publice din Republica Moldova;
 • Identifice cadrul legislativ din domeniul profesional;
 • Utilizeze noile tehnologii informaţionale în activităţi practice;
 • Demonstreze capacitate de a lua decizii, orientate spre perfecţionarea sistemului de administrare;
 • Organizeze în mod calificat şi politicos primirea cetăţenilor în audienţă, şedinţele de lucru ale administraţiei etc.

Oportunităţi de angajare:

 • Referenţi în relaţii cu publicul, lucrători în arhive;
 • Inspectori în organele de înregistrare a actelor de stare civilă, secretari;
 • Specialişti  în gestiunea resurselor umane, asistenţi ai managerului;
 • Lucrători de cancelarie, grefieri în instanţele judecătoreşti.
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • asambleze şi să depaneze calculatoarele personale;
 • întreţină calculatoarele personale;
 • instaleze, întrețină şi depaneze reţele de calculatoare personale;
 • instaleze, întrețină şi configureze produse-program, ș.a.

Absolvenții care obțin meseria de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, ş.a.