absolvent_bac

Graduates who have not passed the BAC in (2014 2015 2016)

În atenția absolvenților care nu au promovat examenul de BAC sesiunea 2014, 2015, 2016! Absolvenții care nu au promovat examenul de BAC pot depune cererea pentru susținerea repetată a examenului la secretariat(anticamera), pâna la data de 15.02.2017. Notă: Conform articolului 8 capitolul 1 din ”Metodologia de Organizare și Desfășurare a Examenelor de Bacalaureat”, în caz […]

Trial day to BAC centre

În ziua de 1 iunie ora 13.00, va fi organizată Ziua ușilor deschise(zi de probă) în centrul de bacalaureat L.T. ”Gh.Asachi”. Președintele sau secretarul centrului de bacalaureat va informa încă o dată elevii despre modul de desfășurare a examenului, obiectele ce pot fi aduse în sălile de examen etc.

Bacrepetat

BAC centre for additional session in 2016!

Centrul de bacalaureat pentru elevii din Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționalela sesiunea suplimentară 2016 este Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar”, str. Decebal, nr.74, tel. 022550215, 022557008. Lista centrelor de BAC … Probele de examen se vor începe în fiecare zi de examen la ora 10:00. Sesiunea suplimentară de bacalaureat […]