Catedra de Limbi Stăine

CociugMaria

Maria Cociug

ȘEF CATEDRA DE LIMBI STRĂINE

  mail@cich.md        022 532-531

Biroul nr.15  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00