Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Catedra Limbi Străine

DianaPopovici

Diana Popovici

ȘEFĂ CATEDRA LIMBI STRĂINE

  popovici.diana@ceiti.md        022 523-001

Biroul nr. 316  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Obiectivele specifice ale catedrei

 1. Organizarea și realizarea activității catedrei în conformitate cu legislația în vigoare
 2. Adaptarea conținuturilor curriculare conform Planului Cadru la disciplinele subordonate catedrei
 3. Eficientizarea procesului de predare - învățare - evaluare în conformitate cu regulamentele în vigoare
 4. Analiza calității competențelor dobândite de elevi prin evaluarea rezultatelor învățării
 5. Organizarea și monitorizarea studiului individual ghidat de profesor, elaborarea de suport de curs
 6. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale în vederea îmbunătățirii procesului de formare profesională

Disciplinele din cadrul catedrei:

 • Limba Engleză (A)
 • Limba Engleză (B)
 • Limba Străină Aplicată TIC I
 • Limba Străină Aplicată în Științe Administrative I
 • Limba Franceză (A)
 • Limba Franceză (B)
 • Limba Străină Aplicată TIC II
 • Limba Străină Aplicată în Științe Administrative II

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Cociug Maria

unu

marie.cociug@gmail.com

Chinișciuc Mariana

doi

mariana.frecautan75@gmail.com

Crețu Eugenia

unu

e.cretu.cimislia@gmail.com

Lotcă Irina

doi

ira.lotca@mail.ru

Manea Cristina

doi

crisstina.manea@gmail.com

Popovici Diana

doi

popovici.diana@ceiti.md

Tofan Neli

doi

tynelly@mail.ru

Tomulescu Ludmila

superior

tomulesculudmila@gmail.com

Vodă Valentina

unu

valentinavodaceiti@gmail.com

Păduraru Rodica

superior

office.rodica.paduraru@gmail.com

Boian Ana

doi

boian.ana.24@gmail.com