Orar    |    eLibrary    |    Web lessons |    Moodle 1    |  Moodle 2 |    SIMC

Catedra de Științe Socio-Umane

MelnicLiuba

Liuba Melnic

ȘEF CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

  melnic@cich.md        022 532-531

Biroul nr.15  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Disciplinele din cadrul catedrei: