Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Catedra Istorie și științe socioumaniste

MelnicLiuba

Liuba Melnic

ȘEFĂ CATEDRA ISTORIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANISTICE

  melnic.liuba@ceiti.md        022 523-001

Biroul nr. 111  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Obiectivele specifice ale catedrei

 1. Organizarea activității catedrei conform planului de activitate a CEITI, regulamentelor, ordinelor, instrucțiunilor în vigoare
 2. Adaptarea conținuturilor curriculare conform Planului Cadru la disciplinele subordonate catedrei
 3. Elaborarea documentației - tip conform sugestiilor metodologice recomandate de MEC și regulamentelor interne la disciplinelor subordonate catedrei
 4. Organizarea procesului de predare - învățare - evaluare în baza sarcinilor individualizate și diferențiate
 5. Implicarea profesorilor și elevilor în activități de parteneriat social

Disciplinele din cadrul catedrei:

 • Istoria
 • Educația pentru societate
 • Geografia
 • Filosofia
 • Sociologia
 • Istoria și cultura civilizației

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Melnic Liuba

superior

melnic.liuba@ceiti.md

Faina Violeta

superior

faina_violeta@yahoo.com

Andrițchi Virgilia

unu

virgilia.andritchi@gmail.com

Polucci Tatiana

superior

poluccit@gmail.com

Melnic Vasile

superior

vasile.melnic.1963@mail.ru

Meșe Tatiana

unu

tanitam72@gmail.com

Badragan Constantin

badraganconstantinz@gmail.com