Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Quality Partnerships

La data de 29 ianuarie 2016 a avut loc lansarea Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Centrului de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, unul dintre principalii beneficiari ai intervenţiilor planificate.

În cadrul evenimentului de lansare au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ambasadei Austriei în Republica Moldova, Ambasadei României în Republica Moldova, Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, reprezentanţii instituţiior de învăţământ, GIZ, USAID, Delegaţiei UE în Republica Moldova, companiilor TIC.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României.Iniţiativa vizează modernizarea procesului de pregătire a specialiştilor TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi dezvoltarea unei oferte educaţionale ajustate cerinţelor curente ale industriei.

Centrul de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale va deveni, în rezultatul implementării proiectului, o platformă educațională performantă, capabilă să iniţieze şi să desfăşoare acţiuni de actualizare a curriculei pentru specialităţile TIC şi îmbunătăţire semnificativă a conţinuturilor şi metodelor de predare. Dotat cu laboratoare şi sisteme moderne de management, având instituit un Departament de Formare Continuă, Centrul va pune la dispoziţia celor 18 instituții de învăţământ arondate un mediu de studiu tehnologic avansat, programe eficiente de instruire pentru pofesori, dar şi resurse utile pentru cadre didactice şi elevi.

O altă direcţie importantă o va constitui consolidarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional prin oferirea asistenţei pentru dezvoltarea standardelor de bază, procedurilor organizaţionale şi proceselor de lucru. De asemenea, implementatorii planifică desfăşurarea unor programe extinse de formare continuă pentru profesori şi furnizarea de oportunităţi de stagiere pentru elevi şi cadre didactice, acţiuni ce vor contribui la corelarea rezultatelor procesului educaţional cu rigorile şi aşteptările sectorului privat.

„Suntem convinşi că prin acest proiect vom reuşi să ne focusăm asupra celui mai important capital pe care îl are Moldova – oamenii şi educaţia acestora şi că vom contribui la crearea unui număr mai mare de locuri de muncă şi asigurarea unei dezvoltări durabile.” Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova.

Graţie îmbunătăţirilor operate în cadrul proiectului şi a transformării efective a proceselor de instruire în şcoli profesionale şi colegii, tinerii înmatriculaţi la specialităţi TIC vor avea posibilitatea să acumuleze cunoştinţe relevante şi să dezvolte abilitățile practice solicitate pe piaţa muncii, beneficiind astfel de şanse mai mari de angajare şi creştere profesională.

 

0 Comments

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.