Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Parteneriate pentru calitate

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”

La data de 29 ianuarie 2016 a avut loc lansarea Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Centrului de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, unul dintre principalii beneficiari ai intervenţiilor planificate.

În cadrul evenimentului de lansare au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ambasadei Austriei în Republica Moldova, Ambasadei României în Republica Moldova, Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, reprezentanţii instituţiior de învăţământ, GIZ, USAID, Delegaţiei UE în Republica Moldova, companiilor TIC.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României.

Iniţiativa vizează modernizarea procesului de pregătire a specialiştilor TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi dezvoltarea unei oferte educaţionale ajustate cerinţelor curente ale industriei.

Proiectul are o valoare totală de 694 mii Euro şi este implementat pe parcursul perioadei decembrie 2015 – noiembrie 2018. Acţiunile se vor focusa asupra creşterii capacităților Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, creat prin reorganizarea Colegiului de Informatică din Chişinău şi transformării acestuia în factorul motrice al dezvoltării învățământului profesional tehnic şi racordării la cerințele pieței.

Centrul de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale va deveni, în rezultatul implementării proiectului, o platformă educațională performantă, capabilă să iniţieze şi să desfăşoare acţiuni de actualizare a curriculei pentru specialităţile TIC şi îmbunătăţire semnificativă a conţinuturilor şi metodelor de predare. Dotat cu laboratoare şi sisteme moderne de management, având instituit un Departament de Formare Continuă, Centrul va pune la dispoziţia celor 18 instituții de învăţământ arondate un mediu de studiu tehnologic avansat, programe eficiente de instruire pentru pofesori, dar şi resurse utile pentru cadre didactice şi elevi.

O altă direcţie importantă o va constitui consolidarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional prin oferirea asistenţei pentru dezvoltarea standardelor de bază, procedurilor organizaţionale şi proceselor de lucru. De asemenea, implementatorii planifică desfăşurarea unor programe extinse de formare continuă pentru profesori şi furnizarea de oportunităţi de stagiere pentru elevi şi cadre didactice, acţiuni ce vor contribui la corelarea rezultatelor procesului educaţional cu rigorile şi aşteptările sectorului privat.

„Suntem convinşi că prin acest proiect vom reuşi să ne focusăm asupra celui mai important capital pe care îl are Moldova – oamenii şi educaţia acestora şi că vom contribui la crearea unui număr mai mare de locuri de muncă şi asigurarea unei dezvoltări durabile.” Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova

Graţie îmbunătăţirilor operate în cadrul proiectului şi a transformării efective a proceselor de instruire în şcoli profesionale şi colegii, tinerii înmatriculaţi la specialităţi TIC vor avea posibilitatea să acumuleze cunoştinţe relevante şi să dezvolte abilitățile practice solicitate pe piaţa muncii, beneficiind astfel de şanse mai mari de angajare şi creştere profesională.

Inaugurarea Sălii Secției de Formare Continuă și a Laboratorului Multimedia în incinta CEITI

La data de 23 martie, la Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a unui spaţiu modern de resurse educaţionale pentru elevii şi profesorii din domeniul TIC. Acestea sunt dotate cu echipamentul necesar pentru a transforma procesul de studiere şi formare a elevilor şi profesorilor într-unul adaptat cerinţelor industriei TIC.

Secţia de Formare Continuă şi Laboratorul Multimedia au fost create cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC). Bugetul pentru instituirea Secţiei şi Laboratorului constituie circa 48 000 euro.

Secţia de Formare Continuă şi Laboratorul Multimedia din cadrul CEITI constituie un model pentru Centrele de Excelenţă din ţară. Aici, atât elevii, cât şi profesorii din cele 17 instituţii arondate, cât şi alţi beneficiari vor avea acces la diverse cursuri şi instruiri ce vor contribui la consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor lor practice. În acest sens, Secţia este dotată cu echipament tehnic de ultimă generaţie, printre care: 12 calculatoare tip desktop cu sisteme de operare licenţiate, trei laptopuri, scaner şi copiator, tablă interactivă şi proiector digital, programe educaţionale şi echipament care permit învăţarea la distanţă. Iar Laboratorul Multimedia este echipat cu alte 11 calculatoare cu programe de design Adobe licenţiate, o cameră video, proiector digital.

Totodată, în cadrul secţiei, profesorii din domeniul IT, dar şi specialiştii IT vor putea beneficia de cursuri de formare profesională, stagii practice, stagii de formare continuă, conţinutul cărora va fi elaborat în baza parteneriatelor cu agenţii economici din această ramură. Aceştia vor fi invitaţi să participe personal la evaluarea calităţilor profesionale ale potenţialilor viitori angajaţi ai lor.

La ceremonia de inaugurare au participat: Corina FUSU, Ministrul Educaţiei Republicii Moldova, Alexander KARNER, Şeful biroului de Coordonare a Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, Rima BEZEDE, Preşedintele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA şi directorul de proiect, Ana CHIRIŢA, Directorul Executiv al Asociaţiei Naţionale a Companiilor din domeniul TIC, Vitalie ZAVADSCHI, Directorul Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, profesori, manageri şi elevi.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat în perioada 2015-2018. Proiectul vizează consolidarea procesului de educaţie în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional ce oferă specializări în domeniul TIC, adaptarea curriculumului de învăţământ la tendinţele şi cerinţele actuale ale pieţei TIC şi economiei Republicii Moldova, dezvoltarea de materiale de studiu, evenimente şi târguri de orientare în cariera în domeniul TIC etc.

1 Comment

Leave your comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.