Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Catedra Științe reale și Educație fizică

GOliclarisa

Larisa Golic

ȘEFĂ CATEDRA ȘTIINȚE REALE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ

  golic@ceiti.md        022 532-531

Biroul nr. 308 |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Obiectivele specifice ale catedrei

 1. Organizarea activității catedrei conform planului de activitate a CEITI, regulamentelor, ordinelor, instrucțiunilor în vigoare
 2. Adaptarea conținuturilor curriculare conform Planului Cadru la disciplinele subordonate catedrei
 3. Elaborarea documentației - tip conform sugestiilor metodologice recomandate de MEC și regulamentelor interne la disciplinelor subordonate catedrei
 4. Organizarea procesului de predare - învățare - evaluare în baza sarcinilor individualizate și diferențiate
 5. Implicarea profesorilor și elevilor în activități de parteneriat social
 6. Utilizarea eficientă a mijloacelor TIC în procesul de predare - învățare - evaluare
 7. Promovarea educației STEM / STEAM în colaborare cu catedra de matematică

Disciplinele din cadrul catedrei:

 • Chimie
 • Biologie
 • Fizică
 • Educație fizică
 • Decizii pentru un mod sănătos de viață

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Golic Larisa

unu

golic@ceiti.md

Talmaci Natalia

doi

tnatalia.andrei@mail.ru

David Svetlana

unu

Patri65@mail.ru

Lisnic Boris

unu

borislisnic@rambler.ru

Moraru Larisa

doi

Cornev Ludmila

unu

Cornev1956@gmail.com

Ghibu Octavian

doi

Octavianghibu79@gmail.com

Vreme Alexandru

doi

Vremealexandru@gmail.com

Anghelov Ion

doi