Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Catedra Științe Economice

AntoninaCreanga

Creanga Antonina

ȘEFĂ CATEDRA ȘTIINȚE ECONOMICE

  [email protected]        022 554-211

Biroul nr. 239  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Obiectivele specifice ale catedrei

 1. Asigurarea didactică și metodică a programului de formare profesională
 2. Formarea de specialiști competitivi ce corespund cerințelor actuale ale pieței muncii în domeniul economic
 3. Participarea profesorilor la diferite stagii de formare și dezvoltare profesională
 4. Analiza calității competenților profesionale dobândite de elevi, prin evaluarea rezultatelor învățării
 5. Modernizarea procesului educațional prin implementarea metodelor și a tehnologiilor moderne
 6. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale în vederea îmbunătățirii procesului de formare profesională a tinerilor specialiști
 7. Organizarea activităților extrașcolare pentru formarea abilităților practice a viitorilor specialiști

Disciplinele din cadrul catedrei:

 • Teoria economică I, II
 • Bazele antreprenoriatului
 • Statistica
 • Bazele contabilității
 • Metode și tehnici de evaluare contabilă
 • Finanțe
 • Administrarea afacerilor
 • Bazele analizei economice
 • Fiscalitate
 • Tehnologii informaționale în contabilitate
 • Contabilitatea financiară I, II
 • Contabilitatea de gestiune
 • Contabilitatea instituțiilor publice
 • Analiza gestionară
 • Analiza rapoartelor financiare
 • Contabilitatea în comerț
 • Audit
 • Contabilitate bancară
 • Contabilitatea internațională
 • Control de gestiune
 • Practici contabile privind raportarea financiară
 • Reglementarea prețurilor și a masei monetare
 • Economia aplicată I, II
 • Cultura afacerilor
 • Riscuri în afaceri economice
 • Firma de exercițiu I, II
 • Bazele funcționării pieței de capital
 • Economia ramurii
 • Management și marketing
 • Managementul proiectelor
 • Managementul public
 • Managementul resurselor umane

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Creanga Antonina

doi

[email protected]

Dumneanu Ala

unu

[email protected]

Ceban Aurica

doi

[email protected]

Popa Aliona

unu

[email protected]

Bespalco Elena

doi

[email protected]

Olari Ana

unu

[email protected]

Cozîrev Doina

doi

[email protected]

Nicșan Maria

[email protected]

Borta Svetlana

doi

[email protected]