Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Catedra Matematică

Tudoreanu_Ana

Tatiana Tudorean

ȘEFĂ CATEDRA MATEMATICĂ

  tudorean.tatiana@ceiti.md        022 532-531

Biroul nr. 110  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Obiectivele specifice ale catedrei

  1. Elaborarea documentelor curriculare și a proiectelor anuale conform Planului de învățământ
  2. Revizuirea proiectărilor anuale în funcție de recomandările MEC conform Reperelor metodologice la disciplina Matematica
  3. Îmbunătățirea continuă a calității proiectării și realizării procesului de instruire centrat pe elev, prin aplicarea cunoștințelor achiziționate în cadrul cursurilor de formare continuă, autoperfecționării și schimbul de experiență
  4. Valorificarea optimă a resurselor pedagogice, umane și materiale în scopul eficientizării procesului de predare - învățare - evaluare desfășurat de profesorii catedrei
  5. Continuarea activității de cercetare metodico-științifică a profesorilor catedrei și aplicarea inovațiilor în scopul îmbunătățirii continue a activității didactice
  6. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, concursurilor școlare și parteneriat, în vederea dezvoltării abilităților profesionale și a competenței de proiectare a carierei elevilor

Disciplinele din cadrul catedrei:

  • Matematica la toate specialitățile

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Tudorean Tatiana

superior

tudorean.tatiana@ceiti.md

Belischii Alexandru

unu

belskialex1985@gmail.com

Ciobanu Iacob

superior

iacobciobanu1958@gmail.com

Mihalaș Ion

doi

ion.mihalas.54@gmail.com

Nistor Mihai

doi

nistor.mihai.v@gmail.com

Paiu Ala

unu

alenykii4@gmail.com

Petrovshi Aurelia

superior

petrovschiaurelia5@gmail.com