Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Catedra de Servicii administrative

TelevcaNatalia

Televca Natalia

ȘEF CATEDRĂ DE SERVICII ADMINISTRATIVE

  [email protected]        022 554-211

Biroul nr.82  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Televca Natalia

unu

[email protected]

Brătescu Oxana

unu

[email protected]

Osoianu Viorica

unu

[email protected]

Cuznețov Alexandru

superior

[email protected]

Grigoriev Elena

doi

[email protected]

Croitoru Ion

doi

[email protected]

Timohina Emilia

[email protected]

Banari Roman

[email protected]

Barbăscumpă Aliona

[email protected]

Cucuta Octavian

[email protected]