Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Catedra de Servicii administrative

TelevcaNatalia

Televca Natalia

ȘEF CATEDRĂ DE SERVICII ADMINISTRATIVE

  televca@ceiti.md        022 554-211

Biroul nr.82  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Lista profesorilor:

Numele și Prenumele Grad didactic Date de contact

Televca Natalia

unu

televca@ceiti.md

Brătescu Oxana

unu

oxanabratescu@gmail.com

Osoianu Viorica

unu

viorica.o@mail.ru

Cuznețov Alexandru

superior

info_ftm@yahoo.com

Grigoriev Elena

doi

grigoriev@ceiti.md

Croitoru Ion

doi

ioncroitoru1975@gmail.com

Timohina Emilia

timohina_emilia@yahoo.com

Banari Roman

roman.banari@yahoo.com

Barbăscumpă Aliona

alionabarbascumpa@gmail.com

Cucuta Octavian

octavian.colegiu@mail.ru