Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Sporirea eficienței învățământului profesional

Sporirea calității și eficienței învățământului profesional

Componente:

  1. Serie de ateliere pentru perfecționarea competențelor profesorilor de creare a de conținutului digital de învățare
  2. Repositoriu Online cu conținuturi de învățare digitale cu instrucțiuni. Partajarea durabilă și accesibilă a materialelor – elearing, celor mai bune practici pedagogice, prezentări din ateliere de lucru, ghiduri și tutoriale pentru ÎPT

Concept:

 

Concept de Website:

 

Structura site-ului / categoriile de conținut, de ex. conform EU DigCompEdu

Pe măsură ce cantitatea de material crește, site-ul web trebuie să aibă caracteristici pentru a clasifica conținutul și pentru a-l găsi ușor.