default_ceiti

Concurs pentru ocuparea funcţiei de șef al secției de formare continuă

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef secție […]