logo_map (1)

Mesaj de felicitare cu Ziua Studentului!

Dragi elevi ! Sincere felicitări cu Ziua Studentului. Dat faptul că colegiile, centrele de excelență în sistemul de învățământ sunt veriga care precede studiilor universitare, colectivul profesoral susține inițiativa Consiliului elevilor de a sărbători acest eveniment. Tineretul, în deosebi studențimea, a fost în avangarda apărării libertăților general umane, a construirii unei societăți fără de discriminări […]