logo_map (1)

În atenția cadrelor didactice și maiștri-instructori din instituțiile de învățământul profesional tehnic!

Secția formare continuă din cadrul Instituției Publice Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, vă invită la înscrierea programului de formare continuă ”Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice” (cu durata de 300 ore 10 credite – 75 ore contact direct, 225 ore studiul individual), acreditat de Agenția de Asigurare a Calității în Educație și […]