Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chişinău este membru al proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC/(ATIC) şi cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC.

Proiectul vine să contribuie la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei forţei de muncă, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2012 – mai 2015

Scopul proiectului: A sprijini îmbunătăţirea calitativă a conţinutului şi procesului de învăţământ în domeniul TIC în 5 instituţii pilot (colegii şi şcoli profesionale), contribuind astfel sporirea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor specialişti din domeniul TIC. Acest lucru, la rîndul său, va oferi beneficiarilor noi oportunităţi de dezvoltare profesională şi va contribui la creşterea ratei de angajare şi la reducerea sărăciei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Modernizarea curriculumului pentru specializările TIC din instituţiile beneficiare, în vederea asigurării relevanţei pentru necesităţile de pe piaţa muncii, cu implicarea reprezentanţilor companiilor din domeniul TIC.
    (Partener principal în implementare – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA)
  2. Îmbunătăţirea abilităţilor practice ale cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor din instituţiile beneficiare.
    (Partener principal în implementare – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, ATIC)
  3. Creşterea nivelului de informare şi orientare în carieră a tinerilor privind posibilitatea de obţinere a studiilor TIC în instituţiile de învăţămînt vocaţional.
    (Partener principal în implementare – ATIC)