logo_map (1)

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct și șef de secție!

I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale anunţă concurs pentru ocuparea următorelor funcţii: Șef de secție pentru asigurarea calității; Director adjunct pentru instruire și educație; Director adjunct pentru instruire practică și producere. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică […]