logo_map (1)

Concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct și șef de secție!

I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții: Șef secție didactică Director adjunct pentru instruire și educație La concurs pot participa persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții: deține cetățenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și […]